ΕΕ προς Google: συστάσεις για αναθεώρηση πρακτικών σε τέσσερα σημεία

0

Περιθώριο «μερικών εβδομάδων» έδωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Χοακίν Αλμούνια στην Google, προκειμένου να απαντήσει στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αλλαγή πρακτικών της εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι πρακτικές της Google έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο της Κομισιόν από τον Νοέμβρη του 2010, κατόπιν καταγγελιών από ανταγωνιστικές εταιρείες του τεχνολογικού τομέα.

Στο δελτίου τύπου που εκδόθηκε για το θέμα, ο Αλμούνια υπογραμμίζει κατ’ αρχάς ότι στόχος πάντοτε είναι η ταχεία επίλυση των ζητημάτων ανταγωνισμού, διότι αυτό είναι προς όφελος της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Από την έρευνα της Επιτροπής προέκυψαν τέσσερα σημεία στα οποία εντοπίστηκαν εμπορικές πρακτικές που δυνητικά αποτελούν καταχρήσεις της δεσπόζουσας θέσης της Google στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα τέσσερα σημεία στα οποία εστίασε η έρευνα της Κομισιόν είναι τα εξής:

α) το γεγονός ότι η Google προβάλλει μέσω της μηχανής αναζήτησης άλλες δικές της μηχανές οριζόντιας αναζήτησης, δηλαδή αναζήτησης αποτελεσμάτων σε στοχευμένες, ειδικές θεματικές.

β) ο τρόπος με τον οποίο η Google αξιοποιεί τα αποτελέσματα άλλων μηχανών οριζόντιας αναζήτησης, αντιγράφοντας χωρίς προηγούμενη άδεια ξένο υλικό

γ) οι συμφωνίες μεταξύ Google και τρίτων, όσον αφορά την προβολή διαφημίσεων δίπλα στα αποτελέσματα αναζήτησης (search advertisements)

δ) η ασυμβατότητα μεταξύ των διαφημιστικών εκστρατειών που δημιουργούνται στο AdWords της Google με άλλες πλατφόρμες προβολής που ανήκουν σε ανταγωνιστικές εταιρείες.

Για τα σημεία αυτά ο Αλμούνια απέστειλε επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Εric Schmidt. Με την επιστολή αυτή ο Αλμούνια κάλεσε τον Schmidt να προτείνει μέτρα για την βελτίωση των πρακτικών της εταιρείας με βάση τις επισημάνσεις της Κομισιόν, ειδάλλως η εταιρεία θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης, με τη μορφή των προβλεπόμενων κυρώσεων.