Ε.Ε: Πρόταση για την κατάργηση των τελών περιαγωγής(roaming)

0

Την κατάργηση των τελών περιαγωγής (roaming) της κινητής τηλεφωνίας, εντός των ορίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια νομοθετικής πρότασης για την απλούστευση των ρυθμίσεων για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, προς ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα τέλη εισερχομένων κλήσεων για τους χρήστες που ταξιδεύουν εντός Ένωσης, καταργούνται από 1η Ιουλίου 2014. Πρόκειται για μέτρο με στόχο την εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης ενοικιάζουν άλλα δίκτυα και την πτώση των σχετικών τιμών, όπως ορίζει και Κανονισμός του 2012.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας καλούνται να υλοποιήσουν την ως άνω επιταγή, είτε προσφέροντας ενιαία «πακέτα» για όλες τις χώρες της ΕΕ, είτε επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν, ανάλογα με τη χώρα που ταξιδεύουν, διαφορετικό πάροχο περιαγωγής, ο οποίος θα προσφέρει χαμηλότερες τιμές.

Όσον αφορά τις διεθνείς κλήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν θα μπορούν να χρεώνουν περισσότερα για μια κλήση σταθερής τηλεφωνίας στο εσωτερικό της ΕΕ από όσα χρεώνουν για μια υπεραστική κλήση στην ίδια χώρα, ενώ ορίζεται και μέγιστη τιμή για κλήσεις από κινητά τηλέφωνα (0,19 λεπτά ανά λεπτό + ΦΠΑ). ΠΑράλληλα θα υπάρχει περιθώριο κάλυψης αιτιολογημένων εξόδων για τις εταιρείες επικοινωνιών.

Τέλος, θα απαγορεύεται οποιοσδήποτε περιορισμός πρόσβασης σε διαδικτυακό περιεχόμενο, ενώ η πρόσβαση θα είναι πλήρης και ανοιχτή για όλους, ανεξαρτήτως τύπου «πακέτου» σύνδεσης και συνδρομής. Οι χρήστες και οι πελάτες των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας θα απολαμβάνουν νέα καταναλωτικά δικαιώματα, καθώς θα έχουν ενισχυμένη δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και κατοχυρωμένη απαίτηση εκπλήρωσης των όρων του εκάστοτε συμβολαίου.
 

Σχόλια