ΕΕ: Πρόταση κατάργησης των τελών περιαγωγής (roaming)

0

Με το αιτιλογικό ότι η περιαγωγή αποτελεί ανωμαλία στην εσωτερική αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για κατάργηση των τελών περιαγωγής (roaming) από το 2016.  Η κατάργηση αναμένεται να αυξήσει κατά 300 εκατ. άτομα τον αριθμό των χρηστών κινητής τηλεφωνίας, μεταξύ εκείνων που ταξιδεύουν στο εσωτερικό της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών χάνουν μια αγορά περίπου 300 εκατομμυρίων χρηστών, λόγω των σημερινών στρατηγικών τιμολόγησης, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη εφαρμογών.

Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νέιλι Κρους τόνισε τη σημασία μιας τέτοιας απόφασης για εκατομμύρια επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με επιπλέον δαπάνες, λόγω της περιαγωγής.

Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής «Συνδεδεμένη Ήπειρος» ζητά από τα νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς για τις κλήσεις και τη χρήση του διαδικτύου μέσω κινητών. Στόχος είναι να επιτευχθεί ένας συνδυασμός κανονιστικών υποχρεώσεων και κινήτρων για την αγορά, που θα ωθήσει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να επεκτείνουν τα εγχώρια προγράμματά τους, ώστε το αργότερο από τον Ιούλιο 2016 οι πελάτες τους να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους σε όλη την Ένωση με τις τιμές που ισχύουν στη χώρα τους («περιαγωγή σαν στο σπίτι σας»).

Σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίθηκαν το 2012, οι καταναλωτές θα έχουν επίσης το δικαίωμα, από τον Ιούλιο 2014, όταν ταξιδεύουν να επιλέγουν φθηνότερες υπηρεσίες περιαγωγής από τοπικό πάροχο της χώρας που επισκέπτονται, ή από ανταγωνιστή πάροχο περιαγωγής στη χώρα τους, δίχως να χρειάζεται αλλαγή κάρτας SIM.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου επικοινωνιών, με τη σταδιακή κατάργηση και την εξάλειψη των διαφορών στις τιμές για εγχώριες κλήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης καθώς και κλήσεις περιαγωγής. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πρόβλημα της περιαγωγής ήταν ακόμη μεγαλύτερο πριν από το 2008, όταν η ΕΕ επέβαλε ανώτατες τιμές. Έκτοτε, οι καταναλωτές διαπίστωσαν 80% μείωση στις τιμές λιανικής για κλήσεις και SMS και μέχρι 91% μείωση στις τιμές περιαγωγής δεδομένων.