ΕΕ: Σταθερά προς την πλήρη κατάργηση της αναλογικής επίγειας τηλεόρασης

0

Η Ευρώπη ηγείται των ανά τον κόσμο προσπαθειών μετάβασης από την αναλογική στη ψηφιακή τηλεόραση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνει την εφαρμογή μιας συντονισμένης προσέγγισης για την ελευθέρωση και τη μελλοντική χρήση του ραδιοφάσματος, διότι επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης, και ιδίως του αυξανόμενου φάσματος διαδραστικών τηλεοπτικών υπηρεσιών (π.χ. τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, βίντεο κατά παραγγελία), διαθέσιμων σε πολλαπλές πλατφόρμες μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επίγειων, καλωδιακών, δορυφορικών δικτύων και των δικτύων διαδικτυακής και κινητής τηλεόρασης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη βαθμιαία καταργούν τις “”φασματοβόρες”” αναλογικές μεταδόσεις και προωθούν τη μετάβαση στις ψηφιακές μεταδόσεις. Γενικά, η διαδικασία πλήρους κατάργησης των αναλογικών επίγειων τηλεοπτικών μεταδόσεων στην Ευρώπη βρίσκεται σε καλή πορεία.
Πλήρης κατάργηση των αναλογικών μεταδόσεων έχει επιτευχθεί σε πέντε κράτη μέλη (Γερμανία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Κάτω Χώρες) και μέχρι το 2010 αναμένεται να έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία αυτή σε όλη την ΕΕ.
Αναμένεται ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη θα επιτύχουν τον κοινοτικό στόχο πλήρους κατάργησης των αναλογικών μεταδόσεων μέχρι το 2012.
“Ο αριθμός των Ευρωπαίων που απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης αυξάνεται συνεχώς. Περισσότερα του ενός κράτη μέλη της ΕΕ ηγούνται σαφώς των ανά τον κόσμο προσπαθειών μετάβασης από τις αναλογικές επίγειες τηλεοπτικές μεταδόσεις στη ψηφιακή τηλεόραση”, δήλωσε η επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας, Βίβιαν Ρέντινγκ και συμπλήρωσε, “η διαδικασία μετάβασης της Ευρώπης προχωρά σύμφωνα με τις προβλέψεις και με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ιδίως σε σύγκριση με άλλες χώρες ανά την υφήλιο. Είμαι βέβαιη ότι εντός των επόμενων δύο ετών και άλλα κράτη μέλη θα ενταχθούν στην ομάδα των κρατών μελών της ΕΕ που εισήλθαν πρώτα στη ψηφιακή εποχή. Αυτό σημαίνει ότι θα ελευθερωθεί σημαντική ποσότητα ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την παροχή νέων τηλεοπτικών και ασύρματων υπηρεσιών – εφόσον η Ευρώπη λάβει σύντομα τις κατάλληλες αποφάσεις. Η λήψη συντονισμένων αποφάσεων για την αξιοποίηση του λεγόμενου “”ψηφιακού μερίσματος”” έχει καθοριστική σημασία για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης”.
Η ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας, καλύτερη ποιότητα ήχου, καλύτερη λήψη από κινητές συσκευές, περισσότερα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια και αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης (όπως οι επί οθόνης οδηγοί προγραμμάτων).
Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν το δυναμικό καινοτομίας και οι προοπτικές μεγέθυνσης των κλάδων των τηλεπικοινωνιών και των μέσων επικοινωνίας, και ταυτόχρονα να στηριχθούν οι προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης.
Σε 21 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Φινλανδία, Σουηδία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο) προσφέρονται ήδη ψηφιακές επίγειες τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες καλύπτουν μέρη της εθνικής επικράτειας.
Πέντε επιπλέον κράτη μέλη (Κύπρος, Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβακία) έχουν εξαγγείλει ότι θα προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες το αργότερο από το 2010. Η Ρουμανία δεν έχει ακόμη καθορίσει τα οικεία σχέδια κατάργησης των αναλογικών εκπομπών.

Σχόλια