ΕΕ: τάξη και κανόνες στον κυβερνοχώρο

0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της προωθούν απαρέγκλιτα έναν ανοικτό, σταθερό και ασφαλή κυβερνοχώρο, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Ο κυβερνοχώρος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ανησυχούν για την αύξηση των κακόβουλων συμπεριφορών στον κυβερνοχώρο που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ακεραιότητας, της ασφάλειας και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων πράξεων κλοπής διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω του κυβερνοχώρου. Η κατάχρηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσταθεροποιητικές και αλυσιδωτές επιπτώσεις με αυξημένους κινδύνους συγκρούσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της καλούν μετ’ επιτάσεως τους εμπλεκομένους να σταματήσουν να προβαίνουν σε τέτοιου είδους κακόβουλες δραστηριότητες, ζητούν δε από όλους τους εταίρους να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον κυβερνοχώρο. Είναι αποφασισμένα να συνεχίσουν τις δράσεις για την εξουδετέρωση τέτοιων κακόβουλων δραστηριοτήτων και επιθυμούν να ενισχύσουν τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους για τον σκοπό αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της παρακολουθούν συνεχώς και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που δημιουργεί ο κυβερνοχώρος τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας τους. Με τις προσπάθειές τους επιδιώκουν να ενδυναμώσουν την κυβερνοανθεκτικότητα, να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των πολιτών, καθώς και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με τη χρήση διπλωματικών μέτρων.

Προκειμένου να διατηρήσει τον κυβερνοχώρο ανοικτό, σταθερό και ασφαλή, η διεθνής κοινότητα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο και, σε ό,τι αφορά τη χρήση των ΤΠΕ από την ίδια, πρέπει να έχει ως γνώμονα την εφαρμογή του ισχύοντος διεθνούς δικαίου στον κυβερνοχώρο, καθώς και την τήρηση των προτύπων, των κανόνων και των αρχών υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς, όπως διατυπώνονται στις συγκεντρωτικές εκθέσεις της ομάδας κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ στο πεδίο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο πλαίσιο της διεθνούς ασφάλειας (UNGGE). Εν προκειμένω, τα κράτη δεν θα πρέπει εν γνώσει τους να επιτρέπουν τη χρήση της επικράτειάς τους για κακόβουλες δραστηριότητες με χρήση ΤΠΕ, όπως αναφέρεται στην έκθεση της UNGGE του 2015.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της παραμένουν σταθερά προσηλωμένα στη συναίνεση που υφίσταται εν προκειμένω, στις περαιτέρω συζητήσεις εντός των Ηνωμένων Εθνών και στις δεσμεύσεις σε σχέση με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας από την κλοπή μέσω του κυβερνοχώρου, δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε πολυμερή φόρουμ, όπως η G20, ή μέσω της Έκκλησης των Παρισίων για την Εμπιστοσύνη και την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, την οποία υποστηρίζουν όλα τα κράτη μέλη.