ΕΕ: τελευταία ειδοποίηση των Βρυξελλών σε είκοσι χώρες-μέλη

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδοποίησε εχθές, Τρίτη 19 Ιουλίου, είκοσι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας. Οι Βρυξέλλες κατηγορούν τις χώρες αυτές ότι δεν έχουν πλήρως ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τη νέα κοινοτική νομοθεσία
για τις τηλεπικοινωνίες.
Το νέο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο παρέχει στους καταναλωτές το δικαίωμα αλλαγής τηλεπικοινωνιακού παρόχου-φορέα εκμετάλλευσης εντός μιας ημέρας,  χωρίς να  απαιτείται αλλαγή αριθμού, το δικαίωμα σαφούς ενημέρωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες  καθώς και ένα πλαίσιο αυξημένης προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων στις υπηρεσίες του διαδικτύου. 

Έως σήμερα, μόνο επτά χώρες, η Δανία, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, και η Σουηδία, έχουν εφαρμόσει στο σύνολό τους νέους κανόνες. Όπως ανακοίνωσε σχετικά η Επιτροπή «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ είχαν θέσει ως προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο την 25η Μαΐου 2011».  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα είκοσι κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη ειδοποίηση εντός δύο μηνών, διαφορετικά θα προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σχόλια