Εφετείο της Σουηδίας ανέτρεψε καταδικαστική απόφαση για πειρατεία στο Διαδίκτυο

0

Εφετείο της Σουηδίας ανέτρεψε απόφαση του Πρωτοδικείου που καταδίκασε τον Andreas Bawer για πειρατεία στο Διαδίκτυο με την χρήση δικτύου ανταλλαγής αρχείων.

Ο Bawer υπήρξε ο πρώτος καταδικασθέντας για υπόθεση πειρατείας στο Διαδίκτυο, στα δικαστικά χρονικά της Σουηδίας.

Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι είναι ένοχος για την διανομή μία ταινίας το 2005, μέσω δικτύου ανταλλαγής αρχείων και του επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 16,000 σουηδικών κορώνων.

Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική από την βιομηχανία της ψυχαγωγίας, ενώ κατά πολλούς σηματοδότησε τον προσανατολισμό της χώρας προς ένα αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το Εφετείο ωστόσο ανέτρεψε την εν λόγω απόφαση, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ταινία διανεμήθηκε από τον υπολογιστή του Bawer.

Σχόλια