Εγκαίνια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3)

0

Το Κέντρο έχει εγκατασταθεί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, στην έδρα της EUROPOL, στη Χάγη. Στα επίσημα εγκαίνια του EC3 θα συμμετάσχει η Cecilia Malstrom, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για εσωτερικές υποθέσεις. Το EC3 θα εστιάσει σε παράνομες δραστηριότητες του διαδικτύου που αναπτύσσονται από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως επιθέσεις σε τραπεζικές τηλεσυναλλαγές και άλλες χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, την επιγραμμική σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και εκείνα τα εγκλήματα που θίγουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες και υποδομές στην ΕΕ.

Περαιτέρω, το Κέντρο θα διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών, των Δικαστών και Εισαγγελέων, θα εκδίδει αναφορές με εκτιμήσεις απειλών, θα προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης (help desk) στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. «Για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, με την χωρίς σύνορα φύση του και την τεράστια ικανότητα των εγκληματιών να κρύβονται, χρειαζόμαστε μια ευέλικτη και κατάλληλη απάντηση. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει εμπειρογνωσία ως κέντρο συγχώνευσης και ως κέντρο επιχειρησιακής, ερευνητικής και εγκληματολογικής στήριξης, αλλά και για να μετριάζει και να μειώνει την απειλή από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο όπου και αν δρουν, χάρη στην ικανότητά του να κινητοποιεί όλους τους σχετικούς πόρους στα κράτη-μέλη», δήλωσε ο Troels Oerting, Διευθυντής του νέου Κέντρου.

Η δημιουργία ενός Κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο είχε προαναγγελθεί από την Κομισιόν ήδη από το 2010. Το EC3 αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων των ευρωπαϊκών οργάνων για την προστασία των πολιτών από εγκλήματα στο διαδίκτυο, ενώ συμπληρώνει νομοθετικές προτάσεις, όπως η Οδηγία για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφορικής και η Οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών στο διαδίκτυο του 2011.

Σχόλια