Εγκρίθηκαν οι όροι συγχώνευσης των εταιριών τηλεπικοινωνιών AT&T-SBC και MCI- Verizon

0

Αμερικάνικο Δικαστήριο ενέκρινε τους όρους συγχώνευσης των δύο μεγάλων εταιριών τηλεπικοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2005 με αρχές του 2006.

Συγκεκριμένα ο Δικαστής Emmet Sullivan είχε διατυπώσει τις αντιρρήσεις του για τους όρους συγχώνευσης που ενέκρινε το αμερικάνικο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά την εξαγορά της AT&T από την SBC και την εξαγορά της MCI από την Verizon.

Κατά τους όρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι SBC και Verizon θα έπρεπε να αφαιρέσουν τμήμα των οπτικών ινών του δικτύου τους σε περιοχές όπου υπάρχει μικρός ανταγωνισμός στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Στην τελική απόφαση ωστόσο που εξέδωσε ο Δικαστής Sullivan έκρινε ότι οι όροι που επιβλήθηκαν και στις δύο συγχωνεύσεις εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Σχόλια