Έγκριση της Κομισιόν στην εξαγορά I.R.I.S. από Canon

0

Την διερεύνηση της συμβατότητας της εξαγοράς με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού είχαν ζητήσει από την Κομισιόν οι αρχές ανταγωνισμού επτά ευρωπαϊκών κρατών (Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Σουηδία).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε πως η εξαγορά δεν βλάπτει ιδιαίτερα τον ελεύθερο ανταγωνισμό, διότι και μετά από αυτήν οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να έχουν δυνατούς ανταγωνιστές τόσο στην αγορά της Ένωσης, όσο και στις επιμέρους αγορές των κρατών-μελών. Περαιτέρω, παρατήρησε ότι η εξαγορά δεν θα επηρεάσει τις ευκαιρίες πώλησης των ανταγωνιστριών εταιρειών κατασκευής software.

Σχόλια