Ειδική επιτροπή της Γερουσίας συνεδριάζει σχετικά με τη νομιμότητα των P2P προγραμμάτων

0

Η επιτροπή Εμπορίου της αμερικανικής Γερουσίας σε ειδική ακρόαση σχετικά με τη νομιμότητα των προγραμμάτων ανταλλαγής αρχείων (P2P software), διετύπωσε τις επιφυλάξεις της και συνέστησε στις εταιρίες σχεδιασμού λογισμικού P2P να λάβουν μέτρα για την αποφυγή παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων.
Το πρόβλημα έγκειται στην ελεύθερη ανταλλαγή αρχείων από το διαδίκτυο μέσω των ειδικών αυτών προγραμμάτων, η οποία τις περισσότερες φορές λαμβάνει χώρα παράνομα, χωρίς, δηλαδή, να πληρούνται οι προϋποθέσεις του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην υπόθεση Grokster, η οποία εκδικάστηκε τον προηγούμενο μήνα, το δικαστήριο δέχτηκε ότι οι εταιρίες κατασκευής λογισμικού P2P ενδέχεται να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για την εν λόγω παραβίαση, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Του θέματος επιλήφθηκε τελικά η Γερουσία, όπου και συζητείται το ενδεχόμενο να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, ώστε να επικρατήσει ασφάλεια δικαίου. Προς το παρόν η αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας προειδοποίησε τις εταιρίες P2P λογισμικού να λάβουν μέτρα ώστε να περιοριστούν οι παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει αρνητική για τις εν λόγω εταιρίες νομοθετική παρέμβαση.

Σχόλια