Ειδική Επιτροπή του Ο.Η.Ε. αδυνατεί να αποφασίσει για τον έλεγχο του διαδικτύου.

0

Σε αδιέξοδο οδήγησαν οι διαβουλεύσεις ειδικής επιτροπής αντιπροσώπων στα πλαίσια του Ο.Η.Ε., όσον αφορά το ζήτημα του ελέγχου του διαδικτύου.

Μοναδικό σημείο συμφωνίας αποτέλεσε η παραδοχή ότι καμία χώρα δε θα πρέπει να κυριαρχεί στο διαδίκτο ελέγχοντας το αποκλειστικά. Σύμφωνα με το παρόν καθεστώς, καθήκοντα τεχνικού ρυθμιστή ασκεί ο ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), έχοντας αναλάβει τον τομέα της ονοματοδοσίας.

Αν και δεν επετεύχθη συμφωνία, τα μέλη της Επιτροπής διετύπωσαν τέσσερις προτάσεις σχετικά με το μέλλον του διαδικτυακού ελέγχου. Ανάμεσα σε όλες τις προοπτικές, προτάθηκε και η κατάργηση του ICANN και η ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων από ένα διακυβερνητικό όργανο υπό την εποπτεία του Ο.Η.Ε..

Υποστηρίχθηκε ότι ο ICANN δεν πληροί τα εχέγγυα ανεξαρτησίας τα οποία απαιτούνται, καθώς διατηρεί στενή σχέση με την κυβέρνηση των Η.Π.Α.

Τα 40 μέλη της Επιτροπής προέρχονταν από διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, εκπροσωπώντας κυβερνήσεις, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

Σχόλια