Εισήγηση για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών για τις ιστοσελίδες των στρατιωτικών οργανώσεων.

0

Η Γερμανία, η οποία σύντομα θα βρεθεί στο τιμόνι της ΕΕ, αναμένεται να θέσει επί τάπητος το ζήτημα της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελών της ΕΕ, στον τομέα της παρακολούθησης των ιστοσελίδων των διαφόρων στρατιωτικών οργανώσεων ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με την σχετική δήλωση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσια Τάξης, Guenter Krause, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία στο θέμα αυτό θεωρείται σημαντική καθώς το κάθε κράτος-μέλος, από μόνο του δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ολόκληρο το Διαδίκτυο.

Ο Krause επίσης ανέφερε ότι από την συνεργασία αυτή θα ωφεληθούν τα μικρότερα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα συστήματα παρακολούθησης, καθώς θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες.

Σχόλια