Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο

0

Με εισήγησή του προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο γενικός εισαγγελέας του κρίνει ότι επιτρέπεται η προώθηση τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο κοινοτικής χώρας τα οποία προσφέρουν εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με την εισήγηση θεωρείται αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο οποιαδήποτε διάταξη επιβάλλει ποινικές κυρώσεις σε όποιον προωθεί τη συμμετοχή σε παιχνίδια στο Διαδίκτυο τα οποία διοργανώνονται από εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος.
Ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζει και μια δεύτερη εισήγηση του γενικού εισαγγελέα, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία, αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο εθνική ρύθμιση, με την οποία ορίζεται ότι την εκμετάλλευση καζίνων μπορούν να έχουν μόνο εταιρείες με έδρα στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους.

Σχόλια