ΕΚ: Έρευνα σε βάθος για τα αμερικανικά προγράμματα παρακολούθησης

0

Έρευνα σε βάθος για τα προγράμματα παρακολούθησης των ΗΠΑ, αναμένεται να διατάξει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με σχετικό ψήφισμα της Ολομελείας του.
Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ και 98 κατά, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη σοβαρή ανησυχία τους για το πρόγραμμα PRISM και άλλα παρόμοια προγράμματα, καταδικάζοντας απερίφραστα την κατασκοπεία σε βάρος αντιπροσωπειών της ΕΕ και καλώντας τις αμερικανικές αρχές να παράσχουν στην ΕΕ, χωρίς καθυστερήσεις, πλήρη ενημέρωση για τις σχετικές καταγγελίες. Εκφράζουν επίσης την έντονη ανησυχία τους για τις αποκαλύψεις σχετικά με τα υποτιθέμενα προγράμματα παρακολούθησης που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Πολωνία και καλούν τα κράτη να εξετάσουν κατά πόσον αυτά τα προγράμματα είναι συμβατά με το δίκαιο της Ένωσης.
Η έρευνα της Επιτροπής θα αφορά στη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων τόσο από πηγές των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ και θα έχει στόχο την αξιολόγηση των επιπτώσεων των καταγγελλόμενων προγραμμάτων παρακολούθησης στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και ιδίως στο δικαίωμα του ιδιωτικού απορρήτου, στην ελευθερία της έκφρασης, στο τεκμήριο της αθωότητας και στο δικαίωμα πραγματικής προσφυγής.
Επίσης, στο ψήφισμα τονίζεται η ανάγκη παροχής προστασίας στους πληροφοριοδότες σε διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε οι πολίτες να ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν παρόμοιες πρακτικές παραβίασης ατομικών δικαιωμάτων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής αναμένεται να παρουσιαστούν μέχρι το τέλος του έτους. Το Κοινοβούλιο καλεί τις χώρες της ΕΕ να επιταχύνουν τις εργασίες τους σχετικά με το συνολικό νομοθετικό καθεστώς για την προστασία των δεδομένων και καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των ΗΠΑ να επαναλάβουν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την τελική συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι, “η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στο δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ είναι ισότιμη προς αυτή της οποίας απολαύουν οι αμερικανοί πολίτες”.