Έκθεση για την αντιμετώπιση των παράνομων εταιρικών συμπράξεων στον φαρμακευτικό τομέα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προκαταρκτική έκθεση έπειτα από μελέτη για τον ανταγωνισμό στο φαρμακευτικό τομέα, από την οποία προκύπτει ότι ο ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο κλάδο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά πορίσματα υπάρχουν αποδείξεις ότι οι εταιρίες πρωτότυπων φαρμάκων επιδόθηκαν σε πρακτικές που είχαν για στόχο την καθυστέρηση ή και την παρεμπόδιση της εισόδου στην αγορά άλλων ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Ανάλογες πρακτικές έναντι εταιρειών γενοσήμων φαρμάκων περιλαμβάνουν τις πολλαπλές αιτήσεις έκδοσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το ίδιο φάρμακο (που ενίοτε αποκαλούνται δέσμες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), η κίνηση δικαστικών διαδικασιών για διαφορές και αντιδικίες, η σύναψη συμφωνιών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η είσοδος στην αγορά εταιρειών γενοσήμων φαρμάκων και οι παρεμβάσεις στις εθνικές αρχές όποτε οι εταιρείες γενοσήμων φαρμάκων ζητούν κανονιστικές εγκρίσεις.

Όταν είναι επιτυχείς οι εν λόγω πρακτικές έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικό επιπλέον κόστος για τους προϋπολογισμούς της δημόσιας υγείας και τελικά για τους φορολογουμένους και τους ασθενείς ενώ παράλληλα προκαλούν μείωση των κινήτρων υπέρ της καινοτομίας.

Η έκθεση αναφέρεται σε δείγμα φαρμάκων για τα οποία υπήρξε ενδεχόμενο να χάσουν την αποκλειστικότητά τους κατά την περίοδο 2000 με 2007 σε 17 κράτη μέλη και υπολογίζει ότι για το συγκεκριμένο δείγμα φαρμάκων θα ήταν δυνατόν να είχε επιτευχθεί επιπλέον εξοικονόμηση τριών δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την εν λόγω περίοδο εάν είχε επιτραπεί η άνευ καθυστερήσεων είσοδος στην αγορά των αντίστοιχων γενόσημων φαρμάκων.

Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι οι εταιρίες εφάρμοσαν αμυντικές στρατηγικές κατοχύρωσης με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πρωτίστως με στόχο να παρεμποδίσουν τους ανταγωνιστές που επιχειρούσαν να αναπτύξουν νέα φάρμακα.

Η επίτροπος ανταγωνισμού Νέλι Κρους δήλωσε: «Ο ανταγωνισμός στην αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων είναι καθοριστικής σημασίας όσον αφορά τη διάθεση προσιτών και καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Τα εν λόγω προκαταρκτικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η είσοδος στην αγορά των εταιρειών γενόσημων προϊόντων και η ανάπτυξη νέων και περισσότερο προσιτών φαρμακευτικών προϊόντων ενίοτε παρεμποδίζεται ή καθυστερεί, με σημαντικό κόστος για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τους καταναλωτές και τους φορολογουμένους. Τώρα πλέον διαθέτουμε σαφή εικόνα των όσων συμβαίνουν καθώς και των αιτίων της κατάστασης. Ως εκ τούτου το επόμενο βήμα θα είναι να συζητηθούν τα πορίσματα με τους άμεσα ενδιαφερομένους για να καταλήξουμε στα αναγκαία συμπεράσματα. Είναι ακόμα νωρίς αλλά η Επιτροπή δεν θα διστάσει να κινήσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών συμπράξεων μεταξύ εταιρειών στις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αντίστοιχοι κανόνες δεν έχουν τηρηθεί.»

Σχόλια