Έκθεση της HRW για νομοσχέδιο του Ιράκ που απειλεί την ελεύθερη έκφραση

0

Απειλή για την ελευθερία του λόγου συνιστά σύμφωνα με την Human Rights Watch νέο νομοσχέδιο της ιρακινής κυβέρνησης, με το οποίο ποινικοποιούνται μορφές έκφρασης στο διαδίκτυο που στρέφονται κατά των οικονομικών, πολιτικών και στρατιωτικών συμφερόντων της χώρας.

Η οργάνωση εκπόνησε δεκαεξασέλιδη μελέτη, η οποία περιλαμβάνει νομική ανάλυση του σχεδίου νόμου και κάνει λόγο για πρόχειρες, κακές νομοτεχνικά διατάξεις και δρακόντειες τιμωρίες. «Το νομοσχέδιο αυτό θα οπλίσει τις αρχές του Ιράκ με ένα ακόμη εργαλείο για την καταστολή του αντιλόγου, ιδίως στο διαδίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα δημοσιογράφοι και ακτιβιστές για την εύρεση πληροφοριών και τον ανοιχτό διάλογο. Η Βουλή των Αντιπροσώπων οφείλει να καταψηφίζει νόμους που θα υπονομεύσουν τις ελευθερίες που κατοχυρώθηκαν με το Σύνταγμα του 2005 του Ιράκ», σχολίασε ο υπεύθυνος για την Human Rights Watch στη Μέση Ανατολή, Joe Stork.

Σύμφωνα με την αναφορά της οργάνωσης, στην παρούσα του μορφή το σχέδιο νόμου της ιρακινής κυβέρνησης παραβιάζει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο οποίο συμμετέχει και το Ιράκ. Βάσει του Συμφώνου, αλλά και των διατάξεων του εθνικού του Συντάγματος, το Ιράκ δεσμεύεται ως προς τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Οι ερευνητές της Human Rights Watch τόνισαν ότι με τον νέο νόμο θα μειωθεί το επίπεδο προστασίας και των δύο αυτών ελευθεριών, αφού προβλέπεται αυστηρή ποινή για αυτόν που με δόλο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να υπονομεύσει τα συμφέροντα της χώρας στο οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό και αμυντικό πεδίο, χωρίς πάντως να προσδιορίζονται με ορισμένο τρόπο ποιά ακριβώς συμφέροντα θίγονται και με ποιόν τρόπο.

Επιπλέον, προβλέπεται ισόβια κάθειρξη για οποιονδήποτε συμμετέχει σε εχθρική οργάνωση που στοχεύει στην διασάλευση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και στην πρόκληση κινδύνου για την χώρα. Και πάλι λόγω της αόριστης διατύπωσής της η διάταξη αυτή θέτει σχεδόν εκτός νόμου το δικαίωμα των πολιτών να συνιστούν ενώσεις ή να συμμετέχουν σε αυτές. «Ο τρόπος με τον οποίο το νομοθετικό σώμα θα διαχειριστεί αυτό το σχέδιο νόμου θα είναι ενδεικτικός για το είδος της χώρας που θέλει να γίνει το Ιράκ. Μπορούν να κοιτάξουν πίσω προς την πλευρά της καταπίεσης ή να κοιτάξουν μπροστά και να στηρίξουν μια κοινωνία που σέβεται τα ατομικά δικαιώματα», δήλωσε ο Stork.

Έκθεση της HRW για νομοσχέδιο του Ιράκ που απειλεί την ελεύθερη έκφραση