Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας και των ελευθεριών στο ίντερνετ

0

Ενεκρίθη ομόφωνα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Επιτροπής, Σταύρου Λαμπρινίδη, σχετικά με την «Ενίσχυση της Ασφάλειας και των Θεμελιωδών Ελευθεριών στο Διαδίκτυο».
Η έκθεση αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη σύσταση του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο Υπουργών σχετικά με τις αρχές, τις νομοθεσίες και τις ενδεδειγμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν για την καταπολέμηση των εγκλημάτων στο Διαδίκτυο και για την παράλληλη θωράκιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στην ηλεκτρονική εποχή.
Στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στο Διαδίκτυο και ο περιορισμός της συστηματικής παρακολούθησης της δράσης τους από αστυνομικές αρχές και ιδιωτικές εταιρείες.
Μεταξύ άλλων, η έκθεση ζητά μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κατάρτιση μιας «Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο» σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Χάρτα θα πρέπει να προστατεύσει όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών στο Διαδίκτυο, με συγκεκριμένη αναφορά σε εκείνα που θίγονται περισσότερο λόγω της φύσης του Διαδικτύου, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, η ελευθερία έκφρασης και συνάθροισης και η ελευθερία του Τύπου, καθώς και η διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών στην πολιτική συμμετοχή και δράση, στην εκπαίδευση και τη μάθηση και στην κατάργηση των διακρίσεων στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη αποτελεσματικής, αλλά και αναλογικής καταπολέμησης παλαιών και νέων «εγκλημάτων» που διαπράττονται στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι καμία νομοθεσία δεν πρέπει να επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση της δράσης των πολιτών στο ίντερνετ.
Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η μη γνώση υπολογιστών και της χρήσης του διαδικτύου είναι ο «νέος αναλφαβητισμός του 21ου αιώνα».
Η έκθεση αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο.

Σχόλια