Έκθεση-καταπέλτης για την ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

0

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει ότι το ψηφιακό χάσμα στη χώρα μας είναι υπαρκτό και οι προσπάθειες για τεχνολογική ανάπτυξη μέσα στο 2006 και το 2007 δεν είναι αρκετές για να μας εντάξουν σε καλύτερη θέση από αυτή που βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη.

Σημαντική αναφορά γίνεται στην έλλειψη προόδου στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην απουσία επενδύσεων σε Έρευνα και Τεχνολογία, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω του διαδικτύου, αλλά και να περιορίζεται η κάθε είδους οικονομική ανάπτυξη που μπορούν να προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Ειδική επισήμανση γίνεται και στην απουσία των δυνατοτήτων του Internet στη εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τη διδασκαλία τους και τα ελληνικά σχολεία δεν παρέχουν αντίστοιχες δυνατότητες πρόσβασης.

Σχόλια