Εκδόθηκαν τα Π. Δ. για την τηλεοπτική συνεδρίαση και την ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων στην πολιτική δίκη

0

Εκδόθηκαν τα Προεδρικά Διατάγματα 142/2013 για την εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 150/2013 για την Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα για την εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης ορίζεται ως η “χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας με την οποία καθίσταται δυνατή η μέσω τηλεπικοινωνιακής ζεύξης σε πραγματικό χρόνο μετάδοση εικόνας και ήχου ή άλλη διευθέτηση, με την οποία πρόσωπα, τα οποία μολονότι δεν παρευρίσκονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου, μπορούν να βλέπουν, να ακούν και να επικοινωνούν ταυτόχρονα με τα πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου και αντίστροφα τα πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου να βλέπουν, να ακούν και να επικοινωνούν ταυτόχρονα με τα πρόσωπα που δεν παρευρίσκονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου”.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα για την Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων έχει σαν στόχο την επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών τους, στην απλοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών κατάθεσης προτάσεων και σχετικών εγγράφων αλλά και πληρωμής των προβλεπόμενων πόρων, καθώς και στη διευκόλυνση των δικηγόρων κατά την παροχή των υπηρεσιών τους στους εντολείς τους.
 

Σχόλια