Έκκληση για κοινή ευρωπαϊκή λύση για τα διαδικτυακά πνευματικά δικαιώματα

0

Περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια ψηφιακοποιημένα βιβλία, χάρτες, φωτογραφίες, αποσπάσματα ταινιών και εφημερίδες είναι πλέον δικτυακά προσβάσιμα στους χρήστες, στον ιστότοπο Europeana , την πολυγλωσσική ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη ( www . europeana . eu ).
Οι συλλογές της Europeana υπερδιπλασιάστηκαν από τα εγκαίνιά της, τον Noέμβριο του 2008 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε σε έγγραφο πολιτικής, το στόχο της, έως το 2010 τα ψηφιακοποιημένα αντικείμενα να έχουν ανέλθει σε 10 εκατομμύρια.
Ωστόσο, η Επιτροπή άνοιξε επίσης δημόσια συζήτηση γύρω από τα μελλοντικά προβλήματα της ψηφιακοποίησης των βιβλίων στην Ευρώπη: τις δυνατότητες συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ανάγκη μεταρρύθμισης του υπερβολικά κατακερματισμένου ευρωπαϊκού πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
« Η ψηφιακοποίηση των βιβλίων είναι ηράκλειο έργο, αλλά ταυτόχρονα καθιστά προσβάσιμο πολιτιστικό περιεχόμενο σε εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Γι αυτό χαιρετίζω τις πρώτες προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη μέλη και τα πολιτιστικά ιδρύματά τους προκειμένου να γεμίσουν τα ράφια της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ευρώπης», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας και πρόσθεσε, «ωστόσο, θεωρώ ανησυχητικό το γεγονός ότι στην Europeana είναι διαθέσιμο μόνο το 5% του συνόλου των ψηφιακοποιημένων βιβλίων στην ΕΕ. Σημειώνω επίσης ότι σχεδόν το μισό των ψηφιακοποιημένων έργων της Europeana προέρχονται από μία μόνο χώρα, ενώ οι επιδόσεις όλων των άλλων κρατών μελών εξακολουθούν να υπολείπονται εντυπωσιακά. Για μένα αυτό σημαίνει, πάνω απ όλα, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να σταματήσουν να ζηλεύουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε άλλες ηπείρους και, επιτέλους, να κάνουν τη δική τους δουλειά. Σημαίνει, επίσης, ότι η Europeana από μόνη της δεν αρκεί ώστε η Ευρώπη να εδραιωθεί στον ψηφιακό χάρτη του κόσμου. Πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα ώστε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να καταστεί κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή.»
Για νομικούς λόγους, η Europeana δεν περιλαμβάνει, προς το παρόν, ούτε εξαντλημένες εκδόσεις έργων (περίπου το 90% των βιβλίων των εθνικών βιβλιοθηκών της Ευρώπης), ούτε ορφανά έργα (που εκτιμώνται σε 10-20% των συλλογών με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο συγγραφέας τους.
Από την εμπειρία της Europeana προκύπτει επίσης ότι η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης για υλικό που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη εξακολουθεί να πραγματοποιείται σε πολύ κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο. Νωρίτερα φέτος, ένας γαλλικός συλλεκτικός φορέας αναγκάστηκε να αποσύρει φωτογραφίες από την Europeana , δεδομένου ότι διέθετε δικαίωμα διάδοσης του υλικού μόνο στη γαλλική επικράτεια.
Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων, η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της Europeana και της ψηφιακοποίησης των βιβλίων, η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου 2009 . Μεταξύ των ερωτημάτων που θέτει η Επιτροπή περιλαμβάνονται τα εξής: Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ότι το ψηφιοποιημένο υλικό θα είναι διαθέσιμο στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ; Πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με τους εκδότες σχετικά με υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας; Θα ήταν καλή ιδέα η δημιουργία ευρωπαϊκών μητρώων για ορφανά και εξαντλημένα έργα; Πώς πρέπει να χρηματοδοτείται η Europeana μακροπρόθεσμα;

Σχόλια