Έκκληση Κομισιόν για ελαστικότητα στους κανόνες για την τηλεόραση

0

Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της νέας οδηγίας της ΕΕ με στόχο την φιλελευθεροποίηση των κανόνων που διέπουν την τηλεόραση και την κατάργηση των γραφειοκρατικών περιορισμών που εμποδίζουν τη διάθεση ψηφιακής τηλεόρασης μέσω του διαδικτύου, βίντεο κατά παραγγελία και κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη, τα κράτη μέλη δεν έχουν προχωρήσει αρκετά στην υιοθέτηση εθνικών κανόνων.
Μόνον η Ρουμανία έχει εφαρμόσει πλήρως τους νέους κανόνες της ΕΕ για τα οπτικοακουστικά μέσα, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίου 2007.
Με την ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, την οποία ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, βάσει πρότασης της Επιτροπής, αναθεωρήθηκαν εκ βάθρων οι παλαιοί κανόνες της ΕΕ για τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές ενόψει της ψηφιακής εποχής και των νέων υπηρεσιών τηλεοπτικού τύπου που προσφέρει.
Τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ενσωμάτωσης των εκσυγχρονισμένων κανόνων για τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό κλάδο στο εθνικό τους δίκαιο.
Η προθεσμία λήγει το Δεκέμβριο του 2009. Μέχρι τότε η ΕΕ πρέπει να έχει αποκτήσει μιαν ενιαία αγορά για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατοχυρώνοντας ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και προγράμματα μεγαλύτερης ποικιλίας και υψηλότερης ποιότητας για τους θεατές.
«Οι νέοι κοινοτικοί κανόνες προσφέρουν ευκαιρία δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς για την ψηφιακή εποχή, και προτρέπω τα κράτη μέλη να τους εφαρμόσουν γρήγορα και ευέλικτα έτσι ώστε οι τηλεοπτικοί παραγωγοί, οι σταθμοί τηλεόρασης και οι τηλεθεατές να επωφεληθούν από αυτούς το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα οπτικοακουστικά μέσα.
Και συμπλήρωσε, «Αναθεωρήσαμε τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν την τηλεόραση λόγω της ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας και της ανάγκης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Για τα κράτη μέλη, αυτό αποτελεί ευκαιρία να καταργήσουν τους απαρχαιωμένους περιορισμούς, να ενισχύσουν την από κοινού ρύθμιση και την αυτορύθμιση, ιδίως στη διαφήμιση, να ενισχύσουν το δικαίωμα στην πληροφόρηση και να προωθήσουν την ποιότητα και την πολυφωνία απόψεων. Προβληματίζομαι, ωστόσο, από το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται ότι θεωρούν τους νέους κανόνες ως πρόσχημα για την επιβολή περισσότερης γραφειοκρατίας. Έχουμε καταρτίσει ένα καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ και περιμένω από τα κράτη μέλη να κάνουν το ίδιο και σε εθνικό επίπεδο».
Στο μεσοδιάστημα της διετούς προθεσμίας που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των νέων κοινοτικών κανόνων σχετικά με την τηλεόραση και όμοιες με τηλεοπτικές υπηρεσίες, όπως το βίντεο κατά παραγγελία και η κινητή τηλεόραση, μόνον η Ρουμανία έχει ενσωματώσει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας.
Με τους νέους κοινοτικούς κανόνες διευκολύνεται η χρηματοδότηση των παραγωγών και παροχών τηλεοπτικών προγραμμάτων από τις νέες μορφές οπτικοακουστικής διαφήμισης, όπως η διαφήμιση με διαίρεση της οθόνης ή με τοποθέτηση προϊόντος, που επιτρέπονται σε όλα τα προγράμματα εκτός από τις ειδήσεις, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά προγράμματα.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν να διακόπτουν τα προγράμματα ευκολότερα, αφού έχει καταργηθεί ο κανόνας που επέβαλλε εικοσάλεπτο χρονικό διάστημα μεταξύ διαφημιστικών διαλειμμάτων.
Οι νέοι κοινοτικοί κανόνες αποβλέπουν στην ενίσχυση της τηλεοπτικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας της ΕΕ με περιορισμό των κανονιστικών ρυθμίσεων και τη δημιουργία συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων «χωρίς σύνορα».

Σχόλια