Έκκληση οκτώ κρατών-μελών της ΕΕ, για μετριοπαθή στάση κατά τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου στο διαδίκτυο

0

Σε κοινή επιστολή οκτώ κρατών-μελών της ΕΕ προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk,συνιστάται μετριοπάθεια, σχετικά με τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για το διαδίκτυο, ώστε να μην πληγούν η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια της δημιουργίας μίας Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς στην ΕΕ, διεξάγονται έρευνες της Κομισιόν στις επιχειρηματικές πρακτικές διαδικτυακών πλατφόρμων όπως το Facebook,το Amazon και η Google, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε θέσπιση αυστηρών κανονισμών και αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των εν λόγω τεχνολογικών κολοσσών στην Ευρώπη.

Όμως, στην εν λόγω επιστολή, η οποία υπεγράφη απο τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας, της Τσεχίας, της Πολωνίας, της Ιρλανδίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, επισημαίνεται η ανάγκη θέσπισης κανονισμών από την ΕΕ «μόνο σε τομείς όπου αποδεδειγμένα υφίσταται ανάγκη ρύθμισης», σε συνδυασμό με την προώθηση του σχεδίου της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.
«Δεν θα παρουσιαστεί καλύτερη ευκαιρία για πραγματική αλλαγή σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας, με παράλληλη ενδυνάμωση της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει όμως την επίτευξη ρυθμιστικής ισορροπίας. Είναι προφανές ότι δεν θα πετύχει η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, εάν καταστέλλεται η καινοτομία,οι επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.