Έκκληση προς την Ιταλία να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με τον αριθμό 112

0

Οι πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από όλες τις κλήσεις του 112 από κινητά τηλέφωνα στην Ιταλία, όπως απαιτείται από τους κανόνες της ΕΕ, παρά τη σχετική απόφαση που εξέδωσε τον Ιανουάριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με την οποία η Ιταλία καλείται να λάβει σχετικά μέτρα εφαρμογής.
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, με την οποία της ζητεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου και να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος θα είναι διαθέσιμες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για όλες τις κλήσεις προς το αριθμό 112.
Η Ιταλία μπορεί να πληρώσει πρόστιμο, εάν η υπόθεση παραπεμφθεί εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
«Η παροχή πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματική χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112,» δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για τις τηλεπικοινωνίες, Βίβιαν Ρέντινγκ.
«Τα περισσότερα κράτη μέλη την έχουν ήδη καθιερώσει και δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο η Ιταλία δεν μπορεί επίσης να παράσχει αυτήν την πραγματικά ζωτικής σημασίας υπηρεσία στους πολίτες της. Η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αλλά και επειδή η διαθεσιμότητα των πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος είναι ένα εργαλείο έκτακτης ανάγκης που μπορεί να βοηθήσει στο να σωθούν ζωές», πρόσθεσε η Ρέντινγκ.
Στις 15 Ιανουαρίου 2009 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε ότι η Ιταλία δεν έχει καταστήσει τις πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος τον αριθμό 112 διαθέσιμες στις αρχές που χειρίζονται τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για όλες τις κλήσεις.
Οι πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος δεν είναι ακόμα διαθέσιμες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ιταλία για τις κλήσεις που γίνονται προς το 112 από κινητά τηλέφωνα, εκτός από την επαρχία Salerno.
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι ιταλικές αρχές έχουν λάβει κάποια μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος τον αριθμό 112.
Εντούτοις, καλεί την ιταλική κυβέρνηση να επιταχύνει τις ενέργειες για την διαθεσιμότητα των πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος για όλες τις κλήσεις που γίνονται προς το 112 σε όλη τη χώρα.
Εάν η Ιταλία δεν ανταποκριθεί εντός δύο μηνών σε αυτήν την κλήση για βελτίωση, διατρέχει τον κίνδυνο επιβολής προστίμου λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου.