Έκκληση της Κομισιόν προς τη Βουλγαρία για μείωση των τελών τερματισμού κινητών κλήσεων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την βουλγαρική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών, την επιτροπή κανονιστικών ρυθμίσεων για τις επικοινωνίες (CRC), να αναλάβει δράση για περαιτέρω μείωση των τελών τερματισμού κινητών που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης για τη σύνδεση με πελάτες άλλων φορέων.
Τα τέλη τερματισμού συνιστούν σημαντικό στοιχείο κόστους όταν οι καταναλωτές καλούν τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι συνδεδεμένοι σε άλλο δίκτυο.
Περιλαμβάνονται σε όλους τους λογαριασμούς τηλεφώνου και, τελικά, πληρώνονται από τον καλούντα πελάτη. Το 2008, τα τέλη τερματισμού κινητών στη Βουλγαρία, με 15,09 ευρώ/λεπτό, ήταν τα υψηλότερα στην ΕΕ (μέσος όρος ΕΕ: 8,7 ευρώ/λεπτό). Η Επιτροπή ζητεί επίσης από την CRC να μην εισάγει διακρίσεις κατά τον καθορισμό του ύψους των τελών τερματισμού μεταξύ σταθερών και κινητών δικτύων, και να εφαρμόσει παρόμοια τέλη τερματισμού για κλήσεις κινητών που προέρχονται από άλλα κινητά ή σταθερά δίκτυα.
«Τα τέλη τερματισμού κινητών στη Βουλγαρία είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Χαίρομαι που η CRC έχει αναλάβει δέσμευση για να τα μειώσει, αλλά είναι αναγκαίες πιο ουσιαστικές μειώσεις βραχυπρόθεσμα. Για να επωφεληθούν οι καταναλωτές χαμηλότερες τιμές για κλήσεις προς κινητά, είναι επιτακτική ανάγκη τα τέλη χονδρικής για υπηρεσίες τερματισμού κινητών να καθοριστούν στο επίπεδο του κόστους ενός αποδοτικού φορέα εκμετάλλευσης, και όχι παραπάνω», δήλωσε η αρμόδια επίτροπος για τις τηλεπικοινωνίες, Βίβιαν Ρέντινγκ.
«Η προσέγγιση της CRC αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα προς μεγαλύτερο ανταγωνισμό στις τιμές μέσα στη βουλγαρική αγορά κινητής τηλεφωνίας», δήλωσε η επίτροπος της ΕΕ για τον ανταγωνισμό, Νέλι Κρους και συμπλήρωσε, «είμαι βέβαιη ότι οι Βούλγαροι καταναλωτές θα ωφεληθούν από την πρωτοβουλία της CRC, αν και θα προτιμούσα μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση που θα οδηγούσε σε τέλη τερματισμού που πραγματικά να αντανακλούν το κόστος».
Στο σχέδιο μέτρου, η ρυθμιστική αρχή θέτει ως στόχο τέλη τερματισμού κινητών στο επίπεδο των 7,6 ευρώ/λεπτό (για κίνηση αιχμής) το 2010. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών, που περιλαμβάνει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών της ΕΕ των 27, πολλά κράτη μέλη βρίσκονται ήδη κάτω από αυτό το επίπεδο: η Κύπρος (2,01 ευρώ/λεπτό), η Σουηδία (4,55 ευρώ), η Φινλανδία (5,29 ευρώ), η Αυστρία (6 ευρώ), η Σλοβενία (6,38 ευρώ), η Ρουμανία (6,78 ευρώ) και η Γαλλία (6,85 ευρώ).
Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία ότι τα τέλη τερματισμού που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών στη Βουλγαρία είναι υψηλότερα για κλήσεις που πραγματοποιούνται από συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας από ό,τι για όσες γίνονται από κινητά δίκτυα.
Το γεγονός αυτό συνιστά διάκριση σε βάρος των δικτύων σταθερής τηλεφωνίας και των συνδρομητών τους και οικονομικά συνεπάγεται σημαντικές έμμεσες επιδοτήσεις προς όφελος των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ζητά από τη βουλγαρική ρυθμιστική αρχή να εφαρμόσει συμμετρικές τιμές για τερματισμό κλήσεων, ανεξάρτητα από το εάν αυτές προέρχονται από σταθερά ή από κινητά τηλέφωνα.

Σχόλια