Ελέγχεται η χρήση του YouTube από εταιρίες καπνού

0

Ερωτήματα εγείρει η δυνατότητα χρήσης του YouTube ως μέσο προβολής μεγάλων καπνοβιομηχανιών. Η δημοσίευση σχετικής μελέτης στην επιστημονική εφημερίδα “Tobacco Control” από ερευνητές στην Νέα Ζηλανδία ανέδειξε πτυχές της κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία έμμεσης διαφήμισης από την βιομηχανία καπνού. Παρότι η διαφήμιση προϊόντων καπνού τυγχάνει ρητής απαγόρευσης, το πόρισμα των ερευνητών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ένα μεγάλο μέρος των βίντεο που εξετάστηκαν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως επαγγελματικές παραγωγές.;

Σχόλια