Έλεγχος στην Google από την καναδική Επιτροπή Ανταγωνισμού

0

Την πρόθεσή της να διεξάγει επίσημη έρευνα αναφορικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές της Google Inc. Canadian, γνωστοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού του Καναδά. Η εν λόγω εξέταση θα διενεργηθεί στα πλαίσια των γενικότερων ερευνητικών διαδικασιών σχετικά με τις δραστηριότητες των κολοσσών της Silicon Valley στο κράτος του Καναδά, από τις αρμόδιες αρχές.

Ο ακριβής σκοπός της έρευνας δεν έχει γίνει γνωστός, με στέλεχος της καναδικής Επιτροπής Ανταγωνισμού ν’ αρνείται να σχολιάσει σχετικά, ενώ η Google δηλώνει διά των εκπροσώπων της πρόθυμη να συνεργαστεί πλήρως με την Επιτροπή ανταποκρινόμενη σε οποιοδήποτε αίτημα παροχής πληροφοριών.

Σχόλια