Έλεγχος των εργαζομένων για πρόσβαση σε «πονηρές» ιστοσελίδες

0

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της εταιρίας Delta Consulting, το 90% των μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων έχουν θεσπίσει ορισμένες διαδικασίες σε περίπτωση που ένας υπάλληλος βρεθεί να έχει επισκεφθεί στο διαδίκτυο ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον τελευταίο χρόνο το 50% των επιχειρήσεων αυτών αναγκάστηκαν να κινήσουν τις διαδικασίες αυτές σε βάρος των εργαζομένων, ενώ το 44% των περιπτώσεων αυτών κατέληξε στην απόλυσή τους.

Η συγκεκριμένη έρευνα είναι η πιο πρόσφατη που αποκαλύπτει τη στενή παρακολούθηση των υπαλλήλων από τους εργοδότες τους, παρά τα ζητήματα παραβίασης της ιδιωτικότητας που δημιουργούνται. Έρευνα που έγινε τον προηγούμενο μήνα έδειξε ότι το 63% των αμερικανικών εταιριών με προσωπικό άνω των 1.000 ατόμων έχουν υπαλλήλους που ελέγχουν τα εξερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα. Σύμφωνα με μία άλλη έρευνα που έγινε στις αρχές του χρόνου, το 51% των εταιριών ελέγχει τον χρόνο που ο υπάλληλος μιλά στο τηλέφωνο, όπως επίσης και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που καλεί. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2001 ήταν 9%.