Ελλιπής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων προμηθειών στην Ελλάδα

0

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κινδυνεύει η Ελλάδα επειδή δεν έχει προχωρήσει το ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων προμηθειών. Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα που έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι εξοικονομούν περίπου 10 ευρώ για κάθε δήλωση ΦΠΑ που συμπληρώνεται online, ενώ επιχειρήσεις και πολίτες στις χώρες της ΕΕ που προσφέρουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες αναφέρουν πως εξοικονομούν περισσότερο από μία ώρα σε κάθε μία από τις συναλλαγές τους.

Η Ελλάδα, μαζί με τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία βρίσκονται στο στόχαστρο της ΕΕ και απειλούνται με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς δεν έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες για την εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων προμηθειών, όπως προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σχόλια