Εμπόδια στην προσπάθεια της ΕΕ να προστατεύσει την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο

0

Αναποτελεσματικές αποδεικνύονται οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίσει τα “”cookies””, γεγονός που καταδεικνύει τη δυσκολία τερματισμού της συνήθους πρακτικής εντοπισμού των κινήσεων των χρηστών του διαδικτύου.
Σε μια προσπάθεια να καταστεί πρωτοπόρος στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του διαδικτύου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε πέρυσι νόμο που καθιστά υποχρεωτική για τις εταιρείες τη συναίνεση των χρηστών του διαδικτύου προς της εγκατάστασης στους υπολογιστές τους αρχείων εντοπισμού όπως τα cookies. Η εφαρμογή του νόμου, ωστόσο, εκκρεμεί σε μεγάλο αριθμό κρατών.
Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαδικτύου, διαφημιστές, νομοθέτες και προασπιστές των ατομικών δικαιωμάτων καθώς επίσης και κράτη μέλη της Ένωσης αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία αναφορικά με το πνεύμα του νόμου.
Κατευθυντήριες αναμένεται να δοθούν από τις Βρυξέλλες στις αρχές του 2011. Τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης αναμένεται να κωδικοποιήσουν τις οδηγίες ενσωματώνοντάς τις στις εσωτερικές έννομες τάξεις τους ως τον Μάιο. Πρόβλημα ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι κάθε κράτος έχει δικαίωμα να ερμηνεύσει τις διατάξεις της Ένωσης κατά το δοκούν.

Σχόλια