Εν αναμονή εκδίκασης υποθέσεως που αφορά την πώληση τσιγάρων μέσω του Διαδικτύου

0

Το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να εκδικάσει αγωγή που αφορά τη νομοθεσία της Πολιτείας του Μαϊν που περιορίζει τις πωλήσεις τσιγάρων μέσω του Διαδικτύου προκειμένου να προστατευτούν οι ανήλικοι.

Οι εμπορικές ενώσεις προμήθειας τσιγάρων υποστηρίζουν ότι ο σχετικός νόμος της Πολιτείας του Μαϊν παραβιάζει την ελεύθερη διαπολιτειακή ροή του εμπορίου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Μαϊν, ο οποίος κατέθεσε και την σχετική αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, υποστηρίζει από την πλευρά του ότι θα πρέπει να επιτραπεί στην Πολιτεία να ασκήσει τις αρμοδιότητες της για την προστασία της δημόσιας υγείας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η απαγόρευση της πώλησης καπνού σε παιδιά.