Ενεκρίθη από Επιτροπή της Γερουσίας το σ/ν για τη λογοκρισία στο διαδίκτυο

0

Ενεκρίθη από την αρμόδια Επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας το “Σύμφωνο για την προστασία του κυβερνοχώρου ως στοιχείου εθνικής περιουσίας”. Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο νομοθέτημα, που προωθούν ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και, αν αποκτήσει ισχύ νόμου, κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί σε λίγους μήνες, ο αμερικανός Πρόεδρος θα διαθέτει εξουσία να παγώνει τον κυβερνοχώρο για όλους τους χρήστες επί αμερικανικού εδάφους.
Πολέμιοι της διάταξης υποστηρίζουν ότι η υπερεξουσία που αναγνωρίζεται στον πρόεδρο πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις. Δεν είναι λίγοι, άλλωστε, εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ενδέχεται ο εκάστοτε πρόεδρος να χρησιμοποιεί το δικαίωμα που του αναγνωρίζεται για να φιμώνει τους πολιτικούς του αντιπάλους.
Εκτός των άλλων, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι με εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ θα δύναται να υποχρεώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου να διακόπτουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση στο ίντερνετ σε πελάτες τους, στους οποίους δε θα αναγνωρίζεται κανένα ένδικο βοήθημα.

Σχόλια