Ενιαίος τρόπος πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων

0

Ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία, για πρώτη φορά, ενιαίου τρόπου πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς φορείς, πραγματοποίησε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες θα απαλλαγούν από την υποχρέωση να πηγαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και σε ιδιωτικές, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης για κάθε ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία, εφόσον αυτό το έχουν κάνει μία φορά στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, το ΥΔΜΗΔ προχωρά στην εγκατάσταση του ευρωπαϊκού κόμβου διαλειτουργικότητας, που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Secure identity across borders linked 2.0» (STORK 2.0) για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Ο κόμβος διαλειτουργικότητας αναμένεται να είναι διαθέσιμος εντός των προσεχών εβδομάδων.

Με τον όρο ηλεκτρονική ταυτοποίηση εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ένας διαδικτυακός τόπος ή ένα πληροφοριακό σύστημα αναγνωρίζει την πραγματική ταυτότητα του χρήστη που κάνει χρήση μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Η διασύνδεση όσων παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες με το νέο κόμβο, θα επιτρέπει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης.

Μετά την εγκατάσταση του κόμβου διαλειτουργικότητας, θα διασυνδεθεί η διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr/), ο διαδικτυακός τόπος για την αδειοδότηση επιχειρήσεων για παροχή υπηρεσιών (http://www.eu-go.gr/sdportal/) και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (https://www.businessregistry.gr/).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων, αλλά και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής από τις συμμετέχουσες ελληνικές τράπεζες. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που υλοποιεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή στην Ελλάδα του επερχόμενου κανονισμού για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματεύεται θέματα όπως π.χ. αξιόπιστοι διαδικτυακοί τόποι, ηλεκτρονικές σφραγίδες για νομικά πρόσωπα, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.