Ενιαύσια παραγραφή για την άσκηση αγωγής για δυσφήμιση από τα αμερικάνικα ΜΜΕ του Διαδικτύου

0

Δικαστήριο του Τέξας των ΗΠΑ έκρινε ότι η αξίωση για την άσκηση αγωγής σε βάρος των ΜΜΕ του Διαδικτύου για δυσφήμιση, παραγράφεται μετά από 1 έτος.

Ο Δικαστής David Godbey δηλαδή, εφάρμοσε στην περίπτωση αυτή έναν κανόνα που εφαρμόζεται στις υποθέσεις δυσφήμισης των «παραδοσιακών» ΜΜΕ.

Κατά την εν λόγω δικαστική απόφαση η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα της πρώτης δημοσίευσης του άρθρου στο Διαδίκτυο και λήγεί ένα χρόνο μετά, ακόμα και στις περιπτώσεις, που μετά την παρέλευση του έτους το επίμαχο άρθρο παραμένει διαθέσιμο για ανάγνωση στο Διαδίκτυο.

Σχόλια