Ενίσχυση της συνεργασίας Europol και ENISA εναντίον του ηλεκτρονικού εγκλήματος

0

Οι δύο υπηρεσίες έδωσαν στη δημοσιότητα έκθεση που περιλαμβάνει τα πορίσματα του έβδομου σεμιναρίου CERT (Computer Emergency Report Team)το οποίο διεξήχθη στα κεντρικά της Europol τον Οκτώβρη.

Η έκθεση [PDF] περιλαμβάνει ορισμένες διαπιστώσεις και προτάσεις πρακτικών λύσεων για την βελτίωση της συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών (Law Enforcement Agencies – LEAs) που συντονίζονται από την Europol και των υπηρεσιών άμεσης απόκρισης σε περιστατικά ασφαλείας στο διαδίκτυο (CERTs – Computer Emergency Report Teams) που συντονίζονται από την ENISA. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη όλες οι νομικές παράμετροι κατά την ανταλλαγή πληροφοριών σε διασυνοριακό επίπεδο, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Περαιτέρω, τονίστηκε ότι η ροή των πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών πρέπει να είναι αμφίδρομη, ενώ ως προς τον αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας στο ίντερνετ (cyber security issues) σημειώθηκε η σημασία της συνεργασίας με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ( ISP´s) της κάθε χώρας.

Σχόλια