Επανέρχεται ο νόμος για τη συγκέντρωση των ΜΜΕ και τις αδειοδοτήσεις

0

Ύστερα από ερώτημα βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συζητείται και πάλι ο νόμος για τη συγκέντρωση των ΜΜΕ και τις αδειοδοτήσεις, ο οποίος, θα ρυθμίζει και θέματα που αφορούν τα ψηφιακά, καθώς και την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω σταθερών δικτύων.

Το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις στόχο έχει να διασφαλίσει την ομαλή και με ίσους όρους ανάπτυξη της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, θα αναφέρεται στη δραστηριοποίηση και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στον τομέα, θα καθορίζει την αναλογική αδειοδότηση ως έμμεση προϋπόθεση, θα προσδιορίζει τα κίνητρα και την όποια «βοήθεια», οικονομική ή άλλη, δοθεί στους ενδιαφερομένους προκειμένου να περάσουν στις νέες τεχνολογίες.

Επίσης, σχετικά με το ζήτημα της συγκέντρωσης, δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζονται τα διαφορετικά δεδομένα στα επιμέρους μέσα, ούτε το πώς αυτά θα ανάγονται, εάν τελικά θα ανάγονται, συγκεντρωτικά σε επίπεδο ενός Ομίλου με πολλά διαφορετικά ΜΜΕ.