Επί τάπητος το σχέδιο για το δίκτυο οπτικών ινών

0

Τις κατευθυντήριες γραμμές για την εγκατάσταση οπτικών ινών σε δύο εκατoμμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2013 συζήτησαν ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο υπουργός Οικονομίας.

To έργο FTTH (Fiber to the Home) εντάσσεται στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2006- 2013» και βελτιώνει σημαντικά τα ευρυζωνικά δίκτυα που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι οπτικές ίνες θα προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε σχέση με τις σημερινές συνδέσεις DSL.

Σχόλια