Επικαιροποίηση οδηγίας ΕΕ για χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στα αεροπλάνα

0

Την επικαιροποίηση των Οδηγιών του σχετικά με τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, όπως έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες και συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης, στα αεροπλάνα αποφάσισε εχθές, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Η επικαιροποίηση επιβεβαιώνει ότι οι συσκευές αυτές μπορούν να παραμένουν σε «λειτουργία πτήσης» (λειτουργία μη μετάδοσης) τόσο κατά τη διάρκεια της πτήσης όσο και κατά την τροχοδρόμηση, την απογείωση και την προσγείωση, χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια της πτήσης.

Ο αντιπρόεδρος και Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Σιμ Κάλας ζήτησε από τον EASA να αξιολογήσει ταχύτερα κατά πόσο είναι ασφαλής η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών σε λειτουργία μετάδοσης, εντός του αεροσκάφους. Νέες σχετικές οδηγίες αναμένονται στις αρχές του 2014.

Με τις νέες επικαιροποιημένες οδηγίες ασφάλειας, επιτρέπεται για πρώτη φορά, η χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών σε λειτουργία πτήσης, σε όλα τα στάδια και σε όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Σήμερα, μόνον ειδικά εξοπλισμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν τους επιβάτες με ένα δίκτυο (μπορεί να επιτρέπεται μόνο σε ύψος πλεύσης). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο επιβάτης δεν συνδέεται με το δίκτυο εδάφους, αλλά με ένα πιστοποιημένο ως προς την ασφάλεια σύστημα που διαθέτει το αεροσκάφος. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν λίγα μόνον τέτοια εξοπλισμένα αεροσκάφη, αλλά αναμένεται ότι θα αυξηθούν στα επόμενα χρόνια.

Για τα αεροσκάφη που είναι κατάλληλα εξοπλισμένα, η Επιτροπή έλαβε πρόσφατα αποφάσεις που καθιστούν δυνατή την παροχή 3G και 4G ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των συνδέσεων για τις συσκευές μετάδοσης.

Έτσι, εναπόκειται πλέον σε κάθε αεροπορική εταιρεία να επικαιροποιήσει τους κανόνες λειτουργίας της. Πολλές εταιρείες αναμένεται να το πράξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες θα πρέπει να τηρούν πάντα τις οδηγίες ασφαλείας του πληρώματος και συνεπώς να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές μόνον εφόσον το επιτρέπει το πλήρωμα.

Σχόλια