Επίσημη έρευνα για το mobile commerce στην Αυστραλία

0

Η κυβέρνηση της χώρας πρόκειται να ξεκινήσει μια έρευνα, με σκοπό να συλλέξει εμπειρίες καταναλωτών από την ηλεκτρονική αγορά εφαρμογών. Το εγχείρημα χαρακτηρίζεται ως μια ευκαιρία να αξιολογηθεί η επάρκεια της καταναλωτικής νομοθεσίας στο νέο πεδίο των συναλλαγών, μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile commerce).

Από αυτή την άποψη οι απαντήσεις των καταναλωτών θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την ανάδειξη τυχόν αναγκών σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Την διεξαγωγή της έρευνας έχει αναλάβει το Συμβουλευτικό Σώμα Καταναλωτικών Υποθέσεων (Consumer Affairs Advisory Council), ενώ η ολοκλήρωσή της προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2013.

Ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο της έρευνας θα δοθεί σε εφαρμογές που απευθύνονται σε ανήλικους καταναλωτές, αλλά και στο κόστος που συνεπάγεται κατά μέσο όρο το κατέβασμα και η χρήση εφαρμογών κινητού τηλεφώνου.

Σχόλια