Επιστολή οργανώσεων στο Facebook για τις αλλαγές στον κανονισμό διαχείρισης δεδομένων

0

Η επιστολή αφορά στις προτεινόμενες αλλαγές των κανονισμών διαχείρισης δεδομένων στο κοινωνικό δίκτυο και υπογράφεται από τις οργανώσεις EPIC (Electronic Privacy Information Center) και CDD (Center for Digital Democracy).

Στόχος των οργανώσεων είναι να πιέσουν το Facebook να αποσύρει τις ανακοινωθείσες αλλαγές, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κατάργηση της δυνατότητας των χρηστών να ψηφίζουν για ζητήματα που αφορούν τροποποιήσεις στην πολιτική του δικτύου για τα δεδομένα των μελών.

Ο μηχανισμός της ψηφοφορίας εγκαινιάστηκε το 2009 και δομήθηκε με αρκετή επιμέλεια: οι εκάστοτε αλλαγές ανακοινώνονταν μέσω ενός μπλογκ και ήταν ανοικτές σε σχολιασμό, για περίοδο τριάντα ημερών. Αν περισσότεροι από 7.000 χρήστες σχολίαζαν τις αναρτώμενες προτάσεις, αυτές ετίθεντο σε ψηφοφορία στο σύνολο των χρηστών του δικτύου. «Οι αλλαγές που προτείνει το Facebook περιπλέκουν το ζήτημα της ιδιωτικότητας των χρηστών, καθώς και τους όρους μιας πρόσφατης συμφωνίας συμβιβασμού με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου. Βάσει της συμφωνίας απαγορεύεται στο Facebook να παραπλανά σχετικά με την έκταση διασφάλισης των πληροφοριών που δεν εμφανίζονται. Επιπλέον, πριν τον διαμοιρασμό προσωπικών πληροφοριών των χρηστών με τρίτους, το Facebook πρέπει να το γνωστοποιήσει ρητώς και να λάβει την θετική έγκριση των χρηστών», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην επιστολή [PDF].

Σχόλια