Επιστρατεύεται η ψηφιακή υπογραφή για πάταξη της γραφειοκρατίας

0

Την θεσμοθέτηση της ευρείας χρήσης της ψηφιακής υπογραφής επιστρατεύει η κυβέρνηση της Αργεντινής, για να πατάξει τη γραφειοκρατία που ταλανίζει τη Δημόσια Διοίκηση στη χώρα.
Αναλυτές αλλά και διαπρεπείς νομικοί επισημαίνουν ότι η ένταξη της ψηφιακής υπογραφής στην εθνική έννομη τάξη της Αργεντινής θα ενισχύσει το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αντικατάσταση των γραφειοκρατικών διαδικασιών από αντίστοιχες συντομότερες αιτήσεις στο διαδίκτυο. Για την αναγνώριση της ψηφιακής υπογραφής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού που θα παρέχεται από την αρμόδια προς τούτο αρχή. Την ίδια ώρα, εξετάζεται η δυνατότητα διακρατικών συμφωνιών που θα δεσμεύουν τρίτα κράτη προς αμοιβαία αναγνώριση των ψηφιακών υπογραφών πολιτών τους.

Σχόλια