Επιτρεπτή η ανάπτυξη πελατολογίου μέσω μηνυμάτων sms από Δικηγόρους

0

Με σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής προβλέπεται η δυνατότητα, από τους δικηγόρους της Πολιτείας, ανάπτυξης πελατολογίου μέσω της αποστολής μηνυμάτων, αρκεί να τηρείται η σχετική ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία περί τηλεαγορών, τηλεϋπηρεσιών καθώς και ο κώδικας δεοντολογίας.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπεται, ως συγγενής, με την επίσης επιτρεπόμενη μέθοδο αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), ωστόσο απαγορεύονται πρακτικές προσωπικών τηλεφωνημάτων ή διαδικτυακών κλήσεων (π.χ skype), ως τρόποι προσέλκυσης πελατείας.

Τέλος, στη σχετική γνωμοδότηση σημειώνεται ότι παράλληλα με το σεβασμό των δικαιωμάτων των υποψηφίων πελατών θα πρέπει να αποφεύγονται οι ψευδείς, παραπλανητικές ή μη επαληθεύσιμες δηλώσεις.

Σχόλια