Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ: Η Motorola προσέβαλε πνευματικά δικαιώματα της Microsoft

0

Στο τέλος της έφτασε η έρευνα που είχε ξεκινήσει η αμερικανική Επιτροπή Εμπορίου, όσον αφορά την προσβολή δικαιωμάτων της Microsoft, για κινητά τηλέφωνα, από την Motorola. Η Επιτροπή ουσιαστικά επανέλαβε δικαστική απόφαση του Δεκέμβρη, με την οποία η διαφορά κρινόταν υπέρ της Microsoft.

Βάσει της απόφασης της Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ η Motorola στο εξής υποχρεούται να απέχει από την εισαγωγή και πώληση συγκεκριμένων τύπων κινητών τηλεφώνων με την κυκλοφορία των οποίων συντελέστηκε η προσβολή δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, υποχρεούται στην καταβολή εύλογης αποζημίωσης στην Microsoft για κάθε τέτοια συσκευή που έχει ήδη πωληθεί εντός των ΗΠΑ (0,33 δολάρια για κάθε συσκευή).

Η απόφαση της Επιτροπής Εμπορίου μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, ενώ η Motorola έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με την Microsoft για να διασφαλίσει άδεια κυκλοφορίας των συσκευών στις ΗΠΑ έναντι αντιτίμου.