Επιχειρήσεις διακοπής λειτουργίας παράνομων τηλεοπτικών σταθμών

0

ριήμερη νυχτερινή επιχείρηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής διενεργήθηκε από κλιμάκιο της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Τμήματα Ασφαλείας και τις Εισαγγελίες Αθηνών και Πειραιώς, με στόχο τον εντοπισμό και τη διακοπή λειτουργίας παράνομων τηλεοπτικών σταθμών που εξέπεμπαν άσεμνο περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επιχείρησης τερματίσθηκε η λειτουργία τριών παράνομων τηλεοπτικών σταθμών.

Μία ακόμη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Ποικίλο όρος, η οποία ολοκληρώθηκε με την με την απομάκρυνση όλων των παράνομων κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που εξέπεμπαν από τη θέση αυτή.

Οι εν λόγω ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο σειράς συστηματικών δράσεων που υλοποιεί η ΕΕΤΤ, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας στον τομέα του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

Σχόλια