Έρευνα BBC: Θεμελιώδες δικαίωμα η πρόσβαση στο διαδίκτυο

0

Τέσσερις στους πέντε ανθρώπους παγκοσμίως θεωρούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα, σύμφωνα με σχετική έρευνα του BBC. Με δείγμα 27 χιλιάδων ανθρώπων σε 26 χώρες, η έρευνα καταδεικνύει ότι η ώθηση, από πλευράς του ΟΗΕ, για θεσμοθέτηση του αντίστοιχου δικαιώματος συνιστά καθολικό αίτημα. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο, άλλωστε, έχει ήδη κατοχυρωθεί σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων, στην Εσθονία και τη Φινλανδία.
Σε άλλο σκέλος της εν λόγω έρευνας, αναφορικά με την ανάγκη ελέγχου της χρήσης του ίντερνετ, οι απόψεις των πολιτών διίστανται από κράτος σε κράτος. Ειδικότερα, ενώ στη Ν. Κορέα και τη Νιγηρία οι ερωτηθέντες τάχθηκαν κατά οποιουδήποτε είδους παρέμβασης, στην Κίνα και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, οι πολίτες υποστηρίζουν σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 90% των ερωτηθέντων σχετικά στην Τουρκία, τίθενται υπέρ της θεσμικής κατοχύρωσης του δικαιώματος πρόσβασης στο διαδίκτυο, ποσοστό υψηλότερο απ ότι σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

Σχόλια