Έρευνα για παραβίαση νομοθεσίας στη συμφωνία εξαγοράς μεριδίου της Hutch Essar από την Vodafone

0

Το Συμβούλιο Προώθησης Αλλοδαπών Επενδύσεων της Ινδίας θα διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν η συμφωνία ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των εταιριών τηλεπικοινωνιών Vodafone και Hutch Essar παραβίασε τη νομοθεσία που έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει τον έλεγχο των επιχειρήσεων από αλλοδαπές εταιρίες.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας από την τράπεζα της Ινδίας.

Η Vodafone συμφώνησε στα μέσα Φεβρουαρίου να εξαγοράσει ένα μερίδιο της Hutch Essar που θα της προσδώσει δυνατότητα ελέγχου επί της εταιρίας. Το 54 % της Hutch Essar ανήκει στην εταιρία Hutchison Telecommunications με έδρα το Χόνγκ Κόνγκ, το 15 % ανήκει σε δύο φυσικά πρόσωπα, ινδικής υπηκοότητας, ενώ το υπόλοιπο 33% ανήκει στην ομάδα ινδών επενδυτών Essar.

Τα 2/3 της Essar ελέγχονται από πρόσωπα εκτός των συνόρων της Ινδίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι ξένες επενδύσεις στο εταιρικό μερίδιο της Hutch Essar μπορεί να ανέρχονται σε ποσοστό 74%.

Το Συμβούλιο θα επανεξετάσει κατά πόσο οι περίπλοκες συμφωνίες μεταξύ των εταιριών είναι σύμφωνες με την προαναφερόμενη νομοθεσία.