Έρευνα στην Apple μετά από καταγγελίες της Ericsson

0

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ αποφάσισε τη διεξαγωγή έρευνας στην Apple, καθώς η Ericsson κατέθεσε ενώπιον της δύο καταγγελίες για την παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 
Η διαμάχη των δύο τεχνολογικών κολοσσών ξεκίνησε στις αρχές του έτους, όταν έληξε η συμφωνία που παραχωρούσε στην Apple άδεια χρήσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Ericsson, τα οποία αφορούσαν στην τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιείται για την ασύρματη δικτύωση των κινητών συσκευών.
 
Η Apple άσκησε αγωγή κατά της Ericsson, ισχυριζόμενη ότι το ποσό που απαιτούσε για την ανανέωση της άδειας ήταν υπερβολικά υψηλό, και η Ericsson απάντησε με ανταγωγή, στην οποία ανέφερε ότι το ποσό ήταν εύλογο και δίκαιο καθώς η Apple συνέχισε να χρησιμοποιεί τις πατέντες και μετά τη λήξη της σχετικής άδειας.
 
Οι περισσότερες εταιρείες προσφεύγουν πλέον στην αμερικανική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου όσον αφορά την παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διότι διευθετεί τις υποθέσεις τους συντομότερα από ότι τα δικαστήρια, και διαθέτει επίσης την εξουσία να απαγορεύει την εισαγωγή προϊόντων στις ΗΠΑ εάν διαπιστωθεί πιθανότητα παραβίασης πατεντών, μέτρο που έχει άμεσο αντίκτυπο στις πωλήσεις και συνήθως αναγκάζει τον εναγόμενο σε συμβιβασμό.

Σχόλια