Έρευνα της Κομισιόν για συγχώνευση εταιρειών με αντικείμενο την περιαγωγή κλήσεων

0

Η Κομισιόν θα ελέγξει τη συμβατότητα της εξαγοράς με τους ευρωπαϊκούς κανόνες που διέπουν τις συγχωνεύσεις, σε μια αναλυτική έρευνα που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Μαϊου 2013. Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα περιαγωγής τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων, δηλαδή προσφέρουν υπηρεσίες ρύθμισης των χρεώσεων που ανακύπτουν, όταν οι καταναλωτές ταξιδεύουν και χρησιμοποιούν ξένο τηλεφωνικό δίκτυο.

Εταιρείες όπως η Mach και η Syniverse λειτουργούν ως “data clearing houses – DCHs”, καθορίζοντας το ποσοστό που δικαιούται κάθε τηλεφωνικό δίκτυο από το τελικό ποσό που θα πληρώσει ο συνδρομητής. Το κόστος της περιαγωγής (roaming) κατά κανόνα ενσωματώνεται στο λογαριασμό που αποστέλλεται στον καταναλωτή από τον πάροχό του.

«Η δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν περιαγωγή σε εύλογες τιμές, όταν ταξιδεύουν σε ένα άλλο κράτος-μέλος, αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συγχωνεύσεις που αφορούν σε τεχνολογίες-κλειδιά, που επιτρέπουν στους καταναλωτές να αξιοποιούν αυτή την δυνατότητα, δεν θέτουν σε κίνδυνο αυτό το επίτευγμα», σχολίασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια.

Σχόλια