Έρευνα της Κομισιόν σχετικά με τις πρακτικές πωλήσεων της Apple

0

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρέθηκε εκ νέου η Apple σχετικά με τις πρακτικές προώθησης του δημοφιλούς προϊόντος iPhone και τα συμβόλαια διάθεσης του στην Ευρώπη. Σε συνέχεια μια σειράς καταγγελιών τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με τα συμβόλαια που συνάπτει μαζί τους η δημοφιλής τεχνολογική εταιρεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, στην εξέταση των επίμαχων όρων και στην αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου στους παρόχους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η Apple έδρασε κατά παράβαση της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού κατά τη σύναψη των εν λόγω συμβολαίων, αναγκάζοντας π.χ τους παρόχους να προβούν στην αγορά συγκεκριμένου αριθμού προϊόντων, ή θέτοντας περιορισμούς στους προϋπολογισμούς marketing και «εκβιαστικές ρήτρες» που διασφαλίζουν την υπεροχή των συμφωνιών σε σύγκριση με αυτές ανταγωνιστικών εταιρειών. Τέλος, ερευνάται το εάν και κατά πόσο η Apple μέσω τεχνικών περιορισμών, επεμβαίνει επί της συμβατότητας του iPhone5 με τα διάφορα 4G δίκτυα.

Σχόλια