Έργο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ψηφιακή καταγραφή των πρακτικών δικαστηρίων

0

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της απονομής της Δικαιοσύνης και των προσφερόμενων προς τους πολίτες σχετικών υπηρεσιών.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, η διαχείριση και η συντήρηση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και η παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης – αποηχογράφησης των πρακτικών.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κ. Καραγκούνης πραγματοποίησε χθες συνάντηση με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Ν. Μηταράκη, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία των δύο υπουργείων αναφορικά με την πορεία του συγκεκριμένου έργου.

«Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους, θα επεκτείνει τη μηχανογραφική τήρηση πρακτικών για πρώτη φορά σε όλα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και θα βελτιώσει την ακρίβεια των τηρουμένων πρακτικών προς την κατεύθυνση της πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e- justice)», δήλωσε ο κ. Καραγκούνης.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο κύριος άξονας του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης είναι η υλοποίηση πέντε έργων μεγάλης εμβέλειας, με σκοπό την κεντρική μηχανογράφηση του μεγαλύτερου μέρους των τομέων αρμοδιότητας του υπουργείου. Τα πέντε έργα, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στα επόμενα 2-4 έτη είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Διαδικασίας, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης, το ολοκληρωμένο σύστημα πρακτικών δικαστηρίων, το Εθνικό Ποινικό Μητρώο και το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα καταστημάτων κράτησης.

Σχόλια